Výcvik a výuka

Při výuce i praktickém výcviku postupujeme s ohledem na Vaše časové možnosti. 

Výuka a výcvik probíhá podle individuálního studijního plánu. Teoretickou přípravu si žadatel o ŘO osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.

Na každé 4 hodiny stanovené učební osnovou připadá 1 hodina konzultací.

Didaktické pomůcky: "Autoškola - moderní učebnice", výukový program - CD ROM "Autoškola? Pohodlně!" - autor Zdeněk Schröter (https://www.schroter.cz)

 

 Učební osnova pro skupinu B (osobní automobil)

 

    Předměty výuky

Hodinová dotace / konzultace

    Předpisy o provozu vozidla

 18/5

    Ovládání a údržba vozidla

 2/1

    Teorie a zásady bezpečné jízdy

 10/3

    Zdravotnická příprava

 2/1

    Opakování a přezkoušení

 4/1


    Předměty výcviku Hodinová dotace
    Řízení motorových vozidel

28 

    Praktická údržba vozidla

    Praktická zdravotnická příprava

4

Každá vyučovací a výcviková hodina trvá 45 minut.