Zkoušky

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

    Test se skládá z 25 otázek, pro které jsou dány tři odpovědi, ale pouze jedna  správná.

    Zkouška trvá po dobu 30 minut

    Maximální počet dosažených bodů je 50, minimální počet dosažených bodů pro úspěšné absolvování je 43.
     
  2. Praktická jízda  s výcvikovým vozidlem